Kategoria: Bez kategorii

ARTUR GRZELAK - PROFIL AUTORSKI

Przełamując schematy – recenzja filmu „Barbarian”

Czy w kinie grozy można jeszcze opowiedzieć jakąś świeżą historię? Na to pytanie stara się odpowiedzieć wielu twórców z lepszym lub gorszym skutkiem. Jedni poszukują nowych dróg a inni eksploatują znane motywy i patenty przeinaczając je na nowoczesną modłę. Tą drugą poszedł Zach Cregger reżyser “Barbarian”. Młoda kobieta imieniem Tess (Georginia Campbell) przyjeżdża do Detroit na rozmowę o pracę. Ponieważ…
Czytaj dalej

Psychologiczny slasher

Jakiś czas temu reżyser Ti West przedstawił światu “X”. Mocno erotyczny retro slasher, który zebrał całkiem dobre recenzje. Od razu po zakończeniu zdjęć przystąpił do produkcji “Pearl”, czyli prequelu owego filmu. Jest rok 1918, kończy się pierwsza wojna światowa. Młoda dziewczyna, tytułowa Pearl, mieszka wraz z niepełnosprawnym ojcem oraz apodyktyczną matką na odizolowanej farmie gdzieś w Teksasie.…
Czytaj dalej

Cyberpunk: Edgerunners – Animowana historia z Night City.

Wy­ko­rzy­stu­jąc desz­czo­wy week­end za­sia­dłem do oglą­da­nia Net­fli­xo­wej ani­ma­cji ze świa­ta Cy­ber­pun­ka 2077 czyli se­ria­lu Ed­ge­run­ners. Choć gra mnie nie uwio­dła (bar­dziej ze wzglę­du na licz­ne bugi i nie­do­rób­ki niż nie­do­stat­ki świa­to­twór­cze czy ga­me­play­owe) to bar­dzo po­do­ba mi się wy­kre­owa­ny świat, który stale jest roz­wi­ja­ny po­przez ko­mik­sy. Jak na ich tle wy­pa­da Ed­ge­run­ners. Jest świet­nie. Głów­nym bo­ha­te­rem…
Czytaj dalejWitryna arturgrzelak.pl stworzona przez Mariusz Ziółkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone arturgrzelak.pl, 2022.